Home

Hoogeveen Airport is een luchthaven van regionale betekenis. Luchthavens van regionale betekenis vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincies. Voor Hoogeveen Airport is dit de provincie Drenthe.

Voor Hoogeveen Airport is de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO luchthaven Hoogeveen) ingesteld.

De CRO luchthaven Hoogeveen is een onafhankelijk overlegorgaan van luchtvaartpartijen, gemeente en bewoners.

Op onze website vindt u informatie over de CRO luchthaven Hoogeveen.

 
 
 
 
 
©2019 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen